[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LIÊU QUANG VINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Du lịch.

Thông tin liên hệ