[vccitranslate]

CTCP TM ĐẠI LÝ DẦU TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ANH LONG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ dầu khí, xăng dầu nhớt, vật liệu xây dựng, bất động sản, xuất nhập khẩu, cơ khí – công trình biển, ô tô, xây dựng.

Thông tin liên hệ