[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Ông LÊ BÁ KHIẾT

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Thông tin liên hệ