[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Bà NGUYỄN THỊ PHƯỚC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư phát triển dự án BĐS; Hợp tác góp vốn và các nguồn lực khác để đầu tư phát triển dự án BĐS; Tiếp thị, môi giới và phân phối các loại BĐS; Các hoạt động kinh doanh BĐS và dịch vụ BĐS khác…

Thông tin liên hệ