[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM HẢI LONG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Chế biến, xuất khẩu thủy hải sản, thực phẩm.

Thông tin liên hệ