[vccitranslate]

CTCP THIẾT KẾ – XÂY DỰNG KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC MỚI

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN MINH GIÁP

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng nhà các loại, công trình kỹ thuật dân dụng khác,…