[vccitranslate]

CTCP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN ĐẤT VIỆT VAC

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐINH BÁ THÀNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Quảng cáo ngoài trời tầm cao: quảng cáo hộp đèn độc lập, Unipole, banner. Quảng cáo ngoài trời tầm thấp.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 200, Đường Pasteur, P. 6, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3824 1919

Fax : (84-28) 3829 0507

Email : info@ooh.datvietvac.vn

Website : www.ooh.datvietvac.vn