[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

THÁI TUẤN CHÍ

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

May công nghiệp, dệt công nghiệp, ngành nhuộm. Sản xuất, mua bán nguyên phụ liệu ngành dệt may… Mua bán, đại lý ký gửi hàng hóa: hàng tiêu dùng, hàng phục vụ sản xuất.