[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGÔ DIỆU THỦY

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm an toàn cá nhân, an toàn lao động và khẩu trang than hoạt tính cao cấp.