[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ÂN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh và sản xuất hàng may mặc cho thị trường xuất khẩu và trong nước. Kinh doanh nguyên phụ liệu ngành dệt may và thiết bị ngành may.

Thông tin liên hệ