Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TÔ VĂN OANH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Chế biến thức ăn gia súc, nông sản và thực phẩm. Kinh doanh xăng, dầu, xe gắn máy các loại. Cho thuê mặt bằng. Dạy ngoại ngữ, tin học.

Thông tin liên hệ