[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH VĂN DŨNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, kinh doanh dầu nhớt động cơ, dầu nhớt công nghiệp, mỡ bôi trơn, chế phẩm bảo vệ động cơ, phụ gia các loại.

Thông tin liên hệ