[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN LUÂN

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh đồ gỗ nội thất.

Thông tin liên hệ