[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN QUANG TRƯỜNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, nhà xưởng, cao ốc văn phòng. Kinh doanh BĐS và đầu tư tài chính.

Thông tin liên hệ