[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VŨ VĂN HÙNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Bán buôn thực phẩm, đồ uống,…

Thông tin liên hệ