[vccitranslate]

CTCP SẢN XUẤT VÀ TM VIỆT THÀNH HƯNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN THỊ HOÀNG ĐIỆP

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất dao chặt định hình, phom giày. Sản xuất muối sạch Việt Gap …

Thông tin liên hệ