[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN NAM HIỀN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Bất động sản.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 526, Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3932 1219

Fax : (84-28) 3934 9142

Email : info@hungthinhland.com

Website : www.hungthinhland.com