[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ALEX TRẦN

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Nước quả cô đặc và puree đóng trong túi vô trùng, trái cây chế biến nhiều quy cách cắt khác nhau đông lạnh IQF, trái cây đông lạnh nguyên trái, các sản phẩm rau quả đóng hộp, và một số sản phẩm thực phẩm khác (như trứng cút).

Thông tin liên hệ