[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN MINH THÔNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Xuất khẩu hàng nông sản: tiêu, cà phê, điều, gạo, hoa hồi, quế, ớt và các gia vị khác.

Thông tin liên hệ