[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHÙNG QUANG HIỆP

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu phân bón.

Thông tin liên hệ