[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN ĐÌNH TIẾN.

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Mua bán thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin – sản xuất, viễn thông.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : 138 Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3517 3119

Fax : (84-28) 3517 8740

Email : thanh.nguyen@oritech.vn

Website : www.oritech.vn