[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM CÔNG SINH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và cung ứng nước giải khát. Sản xuất kinh doanh nước khoáng và nước giải khát từ nước khoáng.

Thông tin liên hệ