[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH ĐĂNG KHOA

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh, xuất nhập khẩu nông – hải sản các loại.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 89A, Đường Nguyễn Đình Chiểu St., P. 6, Q.3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28 )3930 4175

Fax : (84-28) 3930 3724

Email : animexsg@hcm.vnn.vn

Website :