[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

A.NANDA KUMAR

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất đường, cồn, CO2 từ sản phẩm phụ của đường, sản xuất cơm thịt trái cây, nước trái cây, nước ép trái cây và nước trái cây cô đặc,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : ẤP 6, XÃ LƯƠNG HÒA, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN

Điện thoại : (84-272) 3873 442

Fax : (84-272) 3873 080

Email : kvpl@vnn.vn

Website :