[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN HOÀNG BẢO

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ lao động. Tư vấn quản lý kinh doanh. Tư vấn nhân sự (cơ cấu tổ chức, kế hoạch nhân sự, kiểm tra và đánh giá năng lực làm việc, phỏng vấn và tuyển dụng).

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 45, Đường Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3820 4155

Fax : (84-28) 3820 4157

Email : hoangbao@bcc.com.vn

Website : www.bcc.com.vn