[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN NGHỆ

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh ván ghép, chi tiết cầu thang, kệ gỗ.