[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

DƯƠNG NGỌC MINH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Chế biến cá tra đông lạnh xuất khẩu,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại : (84-273) 3853 0652

Fax : (84-273) 3854 248

Email : info@hungvuongpanga.com

Website : www.hungvuongpanga.com