[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM HÀNG HẢI

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Lương thực, thủy sản và khách sạn.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 2C, Đường Lê Quý Đôn, P. 6, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 38620628

Fax : (84-28) 38620626

Email : hoanmy.holdings@gmail.com

Website : www.hoanmyco.com