[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ QUANG CẢNH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Phân phối các sản phẩm máy động lực phục vụ cho nông nghiệp, dân dụng và công nghiệp.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 350, Đường số 7, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3754 0187 / 88

Fax : (84-28) 3754 0189

Email : info@hbc.com.vn

Website : www.hbc.com.vn