[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ HỒNG HÀ

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường hàng không. Bán vé máy bay.

Thông tin liên hệ