[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HÀN VĨNH QUANG

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

6. Nhựa – Cao su – Giấy, bao bì – In ấn

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất giấy bìa cactông làm bao bì từ giấy phế thải. Mua bán, xuất nhập khẩu các loại giấy, máy móc, thiết bị phục vụ ngành giấy. Kinh doanh kho bãi, vận tải hàng hóa.

Thông tin liên hệ