[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

THÀNH QUANG TIẾN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu (nông sản, sắt thép, vật liệu xây dựng, hóa chất, thiết bị,…).

Thông tin liên hệ