[vccitranslate]

CTCP GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA NÔNG SẢN XNK

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN NAM HẢI

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ giám định chất lượng, số lượng, trọng lượng cà phê và các loại nông sản khác.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 228A, Đường Pasteur, P. 6, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3820 7552 ; 7553

Fax : (84-28) 3812 7554

Email : cafecontrol@hcm.fpt.vn

Website : www.cafecontrol.com.vn