Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH NGỌC THANH BÌNH

Chức vụ

Tổng Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Thiết kế, thi công nội thất: văn phòng, nhà hàng, khách sạn, căn hộ. Thương mại thiết bị điện Legrand, GE…

Thông tin liên hệ