[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ANTHONY VIET TRAN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

8. Điện – Điện tử

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất bo mạch điện tử.

Thông tin liên hệ