[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

DESHPANDE NIKHILESH ATULCHANDRA

Chức vụ

Tổng Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

9. Dược – Mỹ phẩm – Hóa chất

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, các chế phẩm dinh dưỡng.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 27 Đường 3A, KCN. Biên Hoà 2, T. Đồng Nai.

Điện thoại : (84-251) 3892 353 / 365

Fax : (84-251) 3892 344

Email : hello@opv.com.vn

Website : www.opv.com.vn