[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRỊNH THỊ LAN HƯƠNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. Dịch vụ du lịch thương mại (lữ hành, vận chuyển, khách sạn,…).

Thông tin liên hệ