[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐINH VĂN VUI

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh dịch vụ du lịch vui chơi giải trí (khu du lịch văn hóa Suối Tiên) và bất động sản.

Thông tin liên hệ