[vccitranslate]

CTCP DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN QUỐC KỲ

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh lữ hành Quốc tế và Nội địa.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 190, Đường Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM.

Điện thoại : (84-28) 3822 2298

Fax : (84-28) 3829 9142

Email : info@vietravel.com.vn

Website : www.vietravel.com.vn