[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VĂN CHẠNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Du lịch.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 748, QL 1, P. 4, TP. Tân An, T. Long An.

Điện thoại : (84-272) 3826 227

Fax : (84-272) 3826 227

Email : dulichlongan@yahoo.com

Website :