[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM VĂN HIÊN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh nguyên liệu, vật liệu xây dựng,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch., Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : (84-251) 3560 724

Fax : (84-251) 3560 455

Email : idico.mci@gmail.com

Website : www.idico.com.vn