[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VĂN TRƯỜNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Thiết bị an toàn, an ninh viễn thông, camera quan sát, máy kiểm soát cửa, báo cháy, báo trộm, PCCC,…

Thông tin liên hệ