[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THANH BÍCH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Gia công và xuất khẩu đồ lao động. Cho thuê nhà xưởng. Kinh doanh khách sạn, resort.

Thông tin liên hệ