[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BÙI THỊ ÁNH NGUYỆT

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải và giao nhận hàng hóa.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 396, Đường Trường Sa, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3517 6068

Fax : (84-28) 3517 6066

Email : vns@vietnam-ship.com

Website : www.vietnam-ship.com