[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRƯƠNG VIỆT HƯNG.

Chức vụ

Tổng giám dốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm,… Buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Xuất bản phần mềm. Hoạt động thiết kế chuyên dụng (trừ thiết kế công trình). Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ ngành khác liên quan đến máy vi tính. Dạy nghề. Đại lý, môi giới, đấu giá.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Lầu 4, Sô 418, Đường Trần Phú, P. 7, Q. 5 TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 7305 0636

Fax : (84-28) 7305 0636

Email : partners@dtsc.com.vn

Website : www.dtsc.vn