[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VŨ ĐÌNH THÁI

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư phát triển đô thị. Kinh doanh địa ốc. Tư vấn thiết kế. Sản xuất, kinh doanh.

Thông tin liên hệ