[vccitranslate]

CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN CHÍ LINH

Chức vụ

Giám đốc quản lý

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng, bất động sản, tư vấn thiết kế, đầu tư tài chính, sản xuất công nghiệp.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 201, Đường Võ Thị Sáu, P. 7, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3932 0678

Fax : (84-28) 3932 0679

Email : investco@investco.com.vn

Website : www.investco.com.vn