[vccitranslate]

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOPPION

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ÔNG LOAN VĂN SƠN

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Giáo dục.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : 55 Trương Quốc Dung, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3844 2368

Fax : (84-28) 3844 2370

Email : info@toppion.com.vn

Website : www.toppion.com.vn