[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Ông TRẦN ĐỨC THỊNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Bán buôn phân bón. Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật.

Thông tin liên hệ