[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LAI KIM

Chức vụ

Tổng Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,…

Thông tin liên hệ